Usvojen novi Zakon o stečaju u FBiH

Zakon o stečaju je izmijenjen radi usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, koja nalaže da radnicima firmi u stečaju treba omogućiti isplatu svih neizmirenih plaća, a ne samo osam minimalnih, kako je propisivao dosadašnji zakon.

Usvojen novi Zakon o stečaju u FBiH

Izmjene Zakona  o stečajnom postupku usvojio je  Dom naroda Federalnog parlamenta na svojoj 19. vanrednoj sjednici održanoj 06.06.2018. Izmjene ovog zakona ranije je usvojio Predstavnički dom 22. maja.

Izmjene su usvojene po hitnom postupku.

Zakon je izmijenjen radi usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH. 

Izvor: CCI