UKUPNI PORESKI DUG U BiH - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Vanbudžetski fondovi ugroženi zbog poreskog duga većeg od 4,5 milijardi KM

UKUPNI PORESKI DUG U BiH - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Saopštenje 27.11. -Ukupni dug u BiH

Izvor: CCI