STUDENTSKA DEBATA ODRŽANA U GRADIŠCI

Studentima VŠ "Primus" su predstavljeni glavni nalazi Izvještaja "Stanje nacije 3"

STUDENTSKA DEBATA ODRŽANA U GRADIŠCI

Prisutnim studentima i zaposlenicima ekonomskog i pravnog fakulteta VŠ "Primus" Gradiška predstavljeni su glavni nalazi trećeg izvještaja nezavisnog monitoringa  provedbe i efektivnosti "Reformske agende za BiH za period 2015.-2018.g. ,pod nazivom "Stanje nacije 3".

Izvještaj je predstavio program menadžer CCI Adis Arapović.

Izvor: CCI