REALIZACIJA REFORMSKE AGENDE -SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Politička kriza zaustavila realizaciju Reformske agende

REALIZACIJA REFORMSKE AGENDE -SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Saopštenje za javnost 12.04.2018.- Realizacija RA

Izvor: CCI