BiH REKORDER U SPOROSTI PRIBLIŽAVANJU EU

Zvanični predpristupni koraci BiH ka EU traju daleko duže u odnosu na sve zemlje koje su postale punopravne članice EU u posljednjih 20 godina, kao i u odnosu na zemlje regije koje imaju taj cilj.

BiH REKORDER U SPOROSTI PRIBLIŽAVANJU EU

Saopštenje za javnost -20.05.2018.-EU Integracije

Izvor: CCI