Usvojena Strategija za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH 2016.-2019.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje.

Usvojena Strategija za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH 2016.-2019.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i prati osnovne smjernice koje je utvrdila ova agencija. Strategija za borbu protiv korupcije FBiH 2016.-2019. odnosi se na kompletno društvo u FBiH i sve njegove institucije, privredne subjekte i druge organizacije registrovane u FBiH, čije su koordinacija i saradnja neophodne od federalnog do općinskog nivoa.

Akcionim planom za realizaciju Reformske agende rok za donošenje Strategije je bio mart 2016.g.

Izvor: Vlada FBiH