Usvojen novi Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske

Zakon o poreskom sistemu usvojen na 19. redovnoj sjednici Narodne Skupštine RS održanoj 15.06.2017.

Usvojen novi Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske

Usvajanjem Zakona o poreskom sistemu RS stekli su se uvjeti za za uspostavljanje i objavljivanje registra fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Vlada RS je krajem jula 2016. godine usvojila nacrt registra fiskalnih i parafiskalnih nameta. U njemu je navedeno da su građani suočeni sa 365 različite vrste dažbina, odnosno da plaćaju 346 neporeska ili parafiskalna nameta. U tom paketu je 287 naknada, 47 taksi, sedam kazni i dvije vrste članarine. Postoji i 15 vrsta direktnih poreza i šest različitih doprinosa.

Izvor: NS RS