Stekli se uvjeti za objavu registra parafiskalnih nameta u RS

Usvajanjem Zakona o poreskom sistemu RS stekli su se uvjeti za za uspostavljanje i objavljivanje registra fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Stekli se uvjeti za objavu registra parafiskalnih nameta u RS

Usvajanjem Zakona o poreskom sistemu RS stekli su se uvjeti za za uspostavljanje i objavljivanje registra fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Vlada RS je krajem jula 2016. godine usvojila nacrt registra fiskalnih i parafiskalnih nameta. U njemu je navedeno da su građani suočeni sa 365 različite vrste dažbina, odnosno da plaćaju 346 neporeska ili parafiskalna nameta. U tom paketu je 287 naknada, 47 taksi, sedam kazni i dvije vrste članarine. Postoji i 15 vrsta direktnih poreza i šest različitih doprinosa.

Izvor: CCI