Timeline reformske agende

Usvojen Zakon o akcizama

Za ovaj zakon glasala su 22 zastupnika, a 20 ih je bilo protiv.

Više 15.12.17

Otvoren prvi dobrovoljni penzijski fond u Republici Srpskoj

Osnivanjem ovog fonda građani u RS će po prvi put biti u prilici da uplate na lične račune kasnije koriste kao dodatnu penziju.

Više 30.11.17

Stekli se uvjeti za objavu registra parafiskalnih nameta u RS

Usvajanjem Zakona o poreskom sistemu RS stekli su se uvjeti za za uspostavljanje i objavljivanje registra fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Više 01.09.17

Usvojen novi Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske

Zakon o poreskom sistemu usvojen na 19. redovnoj sjednici Narodne Skupštine RS održanoj 15.06.2017.

Više 15.06.17

Dom naroda PFBiH usvojio Zakon o bankama

Zakon o bankama usvojen na nastavku 18.sjednice Doma naroda PFBiH održane 02.03.2017.g.

Više 02.03.17

Usvojen Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima u FBiH

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima usvojen je na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 29.12.2016.

Više 29.12.16

Poslanici NS Republike Srpske usvojili Zakon o bankama

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Zakon o bankama Republike Srpske u nastavku 21.posebne sjednice održane 28.12.2016.

Više 28.12.16

Usvojen Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Poslanici NS RS, na svojoj 15.redovnoj sjednici, usvojili više zakona među kojima je i reformski Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Više 08.12.16

Usvojena Strategija za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH 2016.-2019.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje.

Više 16.09.16

NS RS usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

NS RS usvojila je , na 13.redovnoj sjednici, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Više 23.06.16

Vlada Federacije BiH usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2017.-2019. g.

Vlada Federacije BiH je, na 56. sjednici, održanoj 03.juna u Sarajevu, usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2017. - 2019. godina.

Više 03.06.16

NS RS usvojila još tri reformska zakona

NS RS, u okviru 12.redovne sjednice, usvojila još tri reformska zakona.

Više 19.05.16