Timeline reformske agende

Usvojen novi Zakon o stečaju u FBiH

Dom naroda FBiH usvojio Izmjene Zakona o stečajnom postupku po hitnoj proceduri.

Više 06.06.18

Usvojen novi Zakon o PIO/MIO Federacije BiH

Zakon o PIO /MIO je odobren većnom glasova na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, a i na sjednici Predstavničkog doma.

Više 25.01.18

Vlada Republike Srpske usvojila niz mjera iz oblasti vladavine prava i socijalne zaštite

Usvojeno više mjera iz oblasti vladavine prava i socijalne zaštite iz Akcionog plana Reformske agende Vlade RS.

Više 27.12.17

Usvojen Zakon o akcizama

Za ovaj zakon glasala su 22 zastupnika, a 20 ih je bilo protiv.

Više 15.12.17

Otvoren prvi dobrovoljni penzijski fond u Republici Srpskoj

Osnivanjem ovog fonda građani u RS će po prvi put biti u prilici da uplate na lične račune kasnije koriste kao dodatnu penziju.

Više 30.11.17

Stekli se uvjeti za objavu registra parafiskalnih nameta u RS

Usvajanjem Zakona o poreskom sistemu RS stekli su se uvjeti za za uspostavljanje i objavljivanje registra fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Više 01.09.17

Usvojen novi Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske

Zakon o poreskom sistemu usvojen na 19. redovnoj sjednici Narodne Skupštine RS održanoj 15.06.2017.

Više 15.06.17

Dom naroda PFBiH usvojio Zakon o bankama

Zakon o bankama usvojen na nastavku 18.sjednice Doma naroda PFBiH održane 02.03.2017.g.

Više 02.03.17

Usvojen Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima u FBiH

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima usvojen je na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 29.12.2016.

Više 29.12.16

Poslanici NS Republike Srpske usvojili Zakon o bankama

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Zakon o bankama Republike Srpske u nastavku 21.posebne sjednice održane 28.12.2016.

Više 28.12.16

Usvojen Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Poslanici NS RS, na svojoj 15.redovnoj sjednici, usvojili više zakona među kojima je i reformski Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Više 08.12.16

Usvojena Strategija za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH 2016.-2019.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje.

Više 16.09.16