Lakoća poslovanja u BiH -saopštenje za javnost

BiH je najlošija zemlja za poslovanje u Evropi

Lakoća poslovanja u BiH -saopštenje za javnost

Lakoća poslovanja -saopštenje za javnost

Izvor: CCI