Prava i obaveze nezaposlenih osoba

28.5.2013
Prava i obaveze nezaposlenih osoba

Nezaposlenom osobom, prema zakonu, smatra se osoba prijavljena na evidenciju Službe za zapošljavanje , starosti od 15 do 65 godina, kaoja aktivno traži zaposlenje.Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta.

Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad ako:

 • Nije pravno lice
 • Nema registrovan obrt
 • Ne bavi se poljoprivrednom djelatnošću
 • Nema penziju
 • Nije redovan učenik ili student
 • Nema prihoda po nekom osnovu

Prava nezaposlene osobe

Svaka osoba koja je prijavljena službi za zapošljavanje radi traženja posla ima pravo na:

 • Informisanje o mogućnostima zapošljavanja
 • Posredovanje u zapošljavanju
 • Savjetovanje o izboru zanimanja
 • Stručno osposobljavanje

Osoba na evidenciji službe za zapošljavanje ima pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

Osoba kojoj je prestao radni odnos bez njenog znanja, saglasnosti ili krivnje, temeljem Zakona o posredovanju u zapošljavanju, ima pravo na:

 • Novčanu naknadu
 • Zdravstveno osiguranje
 • Penzijsko osiguranje

Ukoliko zaposlena osoba svjesno doprinese prestanku rada ili dobrovoljno napusti posao bez opravdanog razloga nema pravo na novčanu naknadu.

Obaveze evidentirane nezaposlene osobe

Osoba koja prvi put traži posao ili kojoj je prestao radni odnos ima sljedeće obaveze:

 • Da se evidentira u službu za zapošljavanje u zakonskom roku
 • Da daje tačne i potpune podatke službenicima službi
 • Da aktivno traži posao
 • Da se redovno javlja službi po svim pozivima.

Nezaposlena evidentirana osoba se treba redovno javljati u službu u propisanom roku, a to je od 30 do 90 dana, ovisno o pravu koje ostvaruje.

Nezaposlena osoba koja je prekršila zakon i skinuta sa evidencije službe može se ponovo prijaviti službi u roku od 6 mjeseci od dana brisanja sa evidencije.

Postupak ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti:

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba ako se prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa , odnosno dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti.Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam (8)mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu , kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci , a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.

Nezaposlena osoba nema pravo na novčanu naknadu :

 • kad je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa
 • kad se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez opravdanog razloga.

Visina i dužina trajanja isplaćivanja novčane naknade :

Visina novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Zdravstveno osiguranje:
Obavezno zdravstveno osiguranje imaju nezaposlena lica koja se prijavljuju službi za zapošljavanje ako su:

 • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ili prema propisima donesenim na osnovu ovog zakona
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon služenja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otpuštena sa te vojne službe
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana
 • na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira služba za zapošljavanje
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon služenja vojnog roka odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti radi koje su otpuštena s te vojne službe, ako su na služenje vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana završenog školovanja u odgovarajućoj ustanovi.

Penzijsko osiguranje :
Penzijsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju.

 

DONIRAJ!

Pozivamo građane i građanke, profitni sektor, institucije, medije i sve ostale koji imaju dobru volju i cijene trud i rezultate CCI, da nam svojim donacijama finansijski pomognu kako bismo proveli sve aktivnosti u skladu s našom misijom i vizijom.

Donaciju možete izvršiti putem bilo koje banke u BiH ili inostranstvu, na osnovu datih instrukcija: uplatnica Uskoro ćemo omogućiti i mogućnost doniranja online putem platnih kartica.

CCI se obavezuje na strogo čuvanje privatnosti svih naših donatora. Prikupljamo samo osnovne podatke o donatorima i informišemo ih o načinu utroška njihovih sredstava, te svim donatorima dajemo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista donatora CCI. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposlenici CCI odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.