Ukupni poreski dug u BiH -saopštenje za javnost

Vanbudžetski fondovi ugroženi zbog poreskog duga većeg od 4,5 milijardi KM

Ukupni poreski dug u BiH -saopštenje za javnost

Saopštenje 27.11. -Ukupni dug u BiH

Izvor: CCI