SGH d.o.o Tuzla

Pozicija: Monter instalacija-50 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
Извођење свих врста радова на објектима, читање нацрта , способност на тимски и самостални рад.

 SGH d.o.o Tuzla

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пожељно радно искуство на сличним пословима (1 год)
Није услов!

Email: mirczona@gmail.com
Web: http://www.franc-mont.hr
Телефон: 00385/992175847
Рударска 61, 75000 Тузла

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS