Nova Di Vrbas Banja Luka

Pozicija: CNC operater- 4 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
ЦНЦ Оператер
Опис посла:
- Управљање и опслуживање ЦНЦ машином
- на одређено вријеме уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме

Nova Di Vrbas Banja Luka

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених законом, пожељно је да кандидати испуњавају и следеће посебне услове:

Компетенције и вјештине:

- ССС;
- Са радним искуством или са завршеном обуком.

Оглас остаје отворен  до попуне, а пријаве са доказима о испуњавању услова  и кратком биографијом достављају се на адресу : „Нова ДИ Врбас“ д.о.о. Бања Лука, Браће Пиштељића 4 (лично или путем поште), е-маил: divrbas@blic.net

Контакт тел. 051/348-620.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS