Ministarstvo uprave i Ministarstvo poljoprivrede RS

Pozicija: Sekretar, viši stručni saradnik -7 izvršioca

Status državnih službenika.

Ministarstvo uprave i Ministarstvo poljoprivrede RS

Sve informacije na: www.aduvladars.net/konkursi

Izvor: Agencija za državnu upravu RS