LjBilje- Ljubinje

Pozicija: Komercijalista -3 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
Комерцијалиста

LjBilje- Ljubinje

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

-Минимум средња стручна спрема без обзира на усмјерење
-Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима, у прехрамбеној индустрији, фармацији или козметици, у трајању од најмање једне године
-Рад на рачунару – самосталан рад/ МС оффице пакет, Поwер поинт, интернет
-Возачка дозвола Б категорије – активан возач

Начин аплицирања за радно мјесто:

-Пријаву са биографијом која садржи основне податке о кандидату послати на mail: ljbiljeljubinje@gmail.com или путем поште на адресу:
»ЉБИЉЕ доо« ЉУБИЊЕ, Црногорски пут бб, Љубиње.

-Пријаве могу слати сви заинтересовани са територије Републике Српске.
-На разговор биће позвани само кандидати који уђу у ужи избор.  
-Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

ЉБИЉЕ ДОО ЉУБИЊЕ
Ул. Црногорски пут бб, Љубиње;
Тел: + 387 59 621-598;
Email. ljbiljeljubinje@gmail.com

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS