Kiosci "Aleksa" Bijeljina

Pozicija: Trgovci i knjigovođe- 12 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
1. Трговац (ж)……………….10 извршилаца, за рад на одређено вријеме
2 Радник за рад на пословима робног књиговодства (м/ж) …….2 извршиоца, за рад на одређено вријеме

Kiosci

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

УСЛОВИ под редним бројем 1.
- ССС, завршен III или IV степен стручне спреме
- одговорна, вриједна, комуникативна особа
- пожељно радно искуство.

УСЛОВИ под редним бројем 2.
- ССС, ВШС, ВСС

Сви заинтересовани кандидати информације могу добити у киоску који се налази код пицерије Деспотовић

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

ДОО КИОСЦИ “ АЛЕКСА”
УЛ.Милоша Црњанског бб
Бијељина

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS