GP Krajina Banja Luka

Pozicija: Zidar, tesar, armirač- 15 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
1. ЗИДАР.................. 3 - извршиоца
2. ТЕСАР .................3 - извршиоца
3. АРМИРАЧ .........3 - извршиоца
4. ЕЛЕКТРИЧАР........3 - извршиоца
5. НК РАДНИК..........3 - извршилаца - мушкарци
На одређено вријеме - до 3 мјесеца

GP Krajina Banja Luka

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају и  следеће посебне услове:

1.ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним  испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.
2.ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци  радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.
3.ВК или КВ армирач, завршена школа за ВК или КВ армирача са 6 мјесеци  радног искуства; ПК армирач са положеним испитом за ПК армирача са 6 мјесеци радног искуства.
4.ВК или КВ електричар са 6 мјесеци  радног искуства.
5.НК радник без квалификације

Рок за подношење пријава на Оглас је до попуне радних мјеста

Пријаве са доказима о испуњавању услова из Огласа доставити на адресу,  
ГП “Крајина” а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS