GP Gradip Prnjavor

Pozicija: Tesar, zidar, armirač - 10 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
1. Тесар-већи број извршилаца
2. Зидар-већи број извршилаца
3. Армирач-већи број извршилаца

GP Gradip Prnjavor

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

- да имају потребно знање и радно искуство у струци за обављање послова за које је овај оглас расписан.

Пријаве доставити лично, мејлом или поштом на адресу:
ГП „Градип“ АД Прњавор, Улица Светог Саве број 28 или БањаЛука, Улица Краља Алфонса XIII број 37.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS