Dami auto Bijeljina

Pozicija: Automehaničar

Radno iskustvo 5 godina.

Dami auto Bijeljina

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

- Стручна спрема у траженом занимању III - IV степен
- Радно искуство 5 (пет) година
- Предност имају кандидати са познавањем и искуством аутоелектрике

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на наведену адресу или на е-маил: milkicap@gmail.com

ЗТР “Дами Ауто”
Српске Војске 57
Бијељина

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS