BM Finalprom Bijeljina

Pozicija: Tesar, zidar, NK radnici- 10 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
1.ТЕСАР…………………….……2 извршиоца, на одређено радно вријеме.
2.ЗИДАР………………………...5 извршилаца, на одређено радно вријеме
3.НК радници…………………..2 извршиоца, на одређено радно вријеме.
4.Радник у складишту…………..1 извршиоца, на неодређено радно вријеме

BM Finalprom Bijeljina

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Сви заинтересовани кандидати информације за наведена радна мјеста могу добити на тел: 
055/ 290-400

Оглас остаје отворен 20 дана о дана објављивања

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS