Bijeljinaput -Bijeljina

Pozicija: Vozači, mašinisti, -22izvršioca

Traži se više izvršilaca na neodređeno vrijeme.

Bijeljinaput -Bijeljina

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Грађевински инжењер – број извршилаца 3
Услови: ВСС или ВШС са потребним лиценцама, радно искуство на сличним ли истим 
минимум 3 године;

2. Грађевински техничар – број извршилаца 5
Услови: IV степен стручне спреме са потребним лиценцама, радно искуство на сличним или истим пословима
минимум 3 године;

3. Возачи – број извршилаца 7
Услови: III или IV степен, положен стручни испит;

4. Машинисти – број извршилаца 7
Услови: III или IV степен, положен стручни испит;

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања

Сви заинтересовани кандидати могу се јавити лично у сједиште фирме на адресу: 
Баје Пивљанина б.б. Бијељина или на телефон 055/247-879.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS