Autoservis Edi Gradiška

Pozicija: Autolimar

Опис радног мјеста:
Припрема хаварисаних возила за лакирање

Autoservis Edi Gradiška

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане законом и посебне услове:

1. КВ - аутолимар или сродна занимања

ЗР” АУТОСЕРВИС ЕДИ” с.п. Х.Е. Градишка 
Адреса/сједиште послодавца:
Савска 42 , тел. 065/628-844; 051/815-730

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену АДРЕСУ послодавца.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS