Aktuelno

Reformska agenda

PARLAMENTARNA DEBATA ODRŽANA U TUZLI

16.02.2017 u 19:48

CCI su danas u Tuzli predstaviti glavne nalaze nedavno objavljenog izvještaja "Stanje nacije"