Aktuelno

Reformska agenda

DRŽAVNIH SLUŽBENIKA MNOGO, A POVJERENJE U INSTITUCIJE MIZERNO

23.05.2018 u 14:51

Broj državnih službenika, koji je neproporcionalno visok u odnosu na broj stanovnika u BiH, ima daljnju tendenciju rasta, izuzev na državnom nivou gdje je evidentan mali pad broja državnih službenika u 2016. godini u odnosu na 2014. godinu.