Aktuelno

Reformska agenda

Utvrđen Prijedlog zakona o jedinstvenom registru

25.02.2016 u 20:02

Vlada Federacije BiH je, na 42. sjednici, održanoj 25.02.2016. u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru (JR) korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi.