Aktuelno

Reformska agenda

CCI održali konferenciju "Reforme i zapošljavanje : stanje i perspektive"

23.06.2016 u 19:16

Reforme fokusirati na poslovni ambijent, aktivniju ulogu zavodâ za zapošljavanje, nova radna mjesta i stabilizaciju penzionog sistema.